Finské pece - návod na obsluhu

Účinné akumulační pece, kterým se někdy říká finské, také potřebují specifické zacházení.

Finské pece - návod na obsluhu
František Kurtin, www.ecoshop.cz


Příprava dřeva


Dřevo skladovat pod větraným přístřeškem. Měkké 1 rok, tvrdé 2 roky. Před samotným přiložením je skladovat ještě 2 dny vedle pece.

Obsluha pece


První dávka


Dřevo se skládá do hranice, největší kusy dolů (ø8-10cm), těsně vedle sebe. Množství závisí na potřebě tepla a nesmí překročit maximální dávku pro danou pec (dle objemu spalovacího prostoru). Oheň se zapaluje nahoře a postupně prohořívá směrem dolů. Uvedený postup má vliv na kvalitu hoření a množství spalin. V první fázi, než se dosáhne dostatečně vysoké teploty (několik minut), je spalování méně účinné. Následuje fáze s vysokou účinností spalování, která obvykle netrvá déle než 30 minut. Po té následuje opět méně účinné dohořívání. Pozná se tak, že vymizí červené plameny a objevují se plamínky modré. Jde o produkci CO, který již díky nízké teplotě není schopen přeměny na CO2. V této chvíli je nutno přivřít komínovou klapku, aby se omezilo proudění vzduchu, a tím i ochlazování spalovacího procesu a únik tepla do komína. Po úplném dohoření se klapka zavírá (nikdy ale není zcela těsná, takže probíhá slabý tah do komína). Doba hoření trvá běžně 40-50 minut.

Druhá dávka


V případě, že se přikládá druhá dávka paliva, je potřeba ji vložit až při dohořívání dávky předchozí (vymizení plamenů). Jen tak nedojde k okamžitému prudkému vznícení přidávaného dřeva. Přikládají se již jen silné kusy dřeva (ø12-15cm) a ježtě těsněji k sobě, než tomu bylo u první dávky. Je to opět z důvodu účinnosti zplyňování a hoření, protože tentokrát hoření začíná dole a rychle zasáhne celou hranici. Přestože ze dřeva zůstane jen minimum popelovin a není třeba je často odebírat, doporučujeme znát stav zaplnění popelníku. Pokud by totiž popel v popelníku dosahoval až k litinovému roštu, bude tento nedostatečně chlazen přicházejícím vzduchem a dojde k jeho rozpínání. Jak je známo, litina se po rozepnutí bohužel nevrací zpět do původního stavu.

Postup 1. Otevřít klapku do komína

 2. Naložit dřevo

 3. Pootevřít dvířka popelníku pro snadnější rozhoření (náběh komínového tahu)

 4. Po rozhoření zavřít popelníková dvířka a ponechat na nich otevřenou přisávací klapku

 5. Pokud nebudete přikládat druhou dávku a z uhlíků jdou již jen modré plamínky (CO) přivřít (!!!! nezavřít !!!!) komínovou klapku

 6. Po zmizení modrých plamínků (CO) je možné komínovou klapku dovřít (uhlíky jsou již tmavé)Setrvačné vlastnosti pece


Maximálního výkonu pece je dosaženo během cca 3-6 hodin, teplota povrchu pece poklesne na pokojovou teplotu po cca 30 hodinách.

Rady 1. Kontrolovat stav (rozhrábnout popel od roštu) a čistit popelník (prevence poškození roštu). Občas zkontrolovat stav kontrolními otvory a případně vyčistit.

 2. Na začátku sezóny nebo zatopením v létě může dojít k problémům s tahem. Dá se tomu zabránit vyfouknutím chladnějšího vzduchu z komínu teplovzdušnou pistolí nebo fénem na vlasy.

 3. Dřevo přikládat 10 cm od skleněných dvířek a cca 5 cm od stěn spalovacího prostoru.

 4. Nerozhrabávat oheň a uhlíky.

 5. Pokud by došlo použitím nevhodného dřeva (vlhkého) k zakouření dvířek, dají se umýt prostředkem na nádobí.

 6. Pokud se použijí hlavní (velká prosklená) dvířka s přívody vzduchu nahoře i dole, ponechat spodní otvory stále zavřené. Horní se může nechat pootevřený pro oplach skla chladným vzduchem (snižuje teplotu dvířek a zabrání spalinám v kontaktu se sklem).