Finská akumulační protiproudá pec

Účinné akumulační pece mají velkou tradici zejména v severských zemích, neboť akumulací eliminují tento nedostatek dřevostaveb.


Účinné topení znamená méně spáleného dřeva, což se rovná menšímu množství práce na jeho přípravu a nižším nákladům na jeho pořízení. Akumulační systém pece se stará o komfort tím, že dlouhou dobu dodává teplo přestože průběžně nepřikládáte a dům rychle nepromrzá. Tyto pece nacházejí stále vyšší oblibu v okolních evropských státech, kde se uplatňují jako topné systémy především v nízkoenergetických domech.


Proč tomu tak je?Vysoká účinnost spalování a dodávky tepla, topení v dlouhých časových intervalech (jednou denně) – to vše usnadňuje a zpříjemňuje bydlení. Konstrukce finské pece umožňuje dodávku tepla již od řádu set wattů, dále umožňuje zabudování teplovodního výměníku pro ohřev TUV či teplovodní vytápění dalších místností (přesto neochlazuje spaliny) stejně, jako nabízí i možnost pečení chleba, pizzy či masa. Mnohé překvapí nízká povrchová teplota tělesa pece (do 50°C), při níž nedochází ke karbonizaci prachu, jako u topidel s vysokou povrchovou teplotou. Při vlastní výstavbě je možno využít recyklovaného stavebního materiálu (cihly) a vzhled pece můžete do značné míry přizpůsobit vlastnímu vkusu. Významnou výhodou finských pecí je dlouhá bezúdržbovost (30 let) a životnost. Jednoduchá konstrukce bez elektronických prvků zaručuje vysokou spolehlivost.


Jak to funguje?Finská akumulační protiproudá pec - TopeníDřevem.cz


Stručně řečeno, unikátním způsobem. Pec umožňuje akumulovat obrovské množství tepla. Můžete najednou spálit velké množství dřeva bez rizika, že přetopíte dům. Teplo je akumulováno v materiálu pece (cihlách), poté pomalu proniká stěnou a vyzařuje po desítky hodin do prostoru. Tím, jak často a jakým množstvím dřeva topíte, ovlivňujete průměrnou teplotu jádra pece. To má vliv na množství tepla vyzařovaného do prostoru. Regulovat výkon (dodávku tepla) lze dvěma způsoby. Buď můžete změnit množství dřeva nebo interval mezi topením. V přechodném období zatopíte například jen jednou za dva dny, ale v případě velkých mrazů třeba i 2x denně. To však už záleží na vašich požadavcích, které ovlivní samotný návrh konstrukce pece.
Pokud je dřevo spalováno při optimálních podmínkách, je čistým palivem. Aby bylo zajištěno optimální spalování, je spalovací vzduch přiváděn do více míst jádra pece. Jeden přívod vzduchu je veden přes popelník a přichází do ohniště dostatečně velkým roštem. Zde proudí nízkou rychlostí a zplyňování dřeva probíhá plynule a rovnoměrně. Další přívody vhání předehřátý vzduch přímo do plamenů (díky podtlaku v peci). Horké plyny uvolňované ze dřeva tak získají dostatek kyslíku pro účinné dokončení hoření. Dávka paliva v této peci shoří do jedné hodiny.
Pokud by jste se pokoušeli spalovat dřevo pomalu, sníží se spalovací teplota. Docílíte tak toho, že spalovací proces nebude probíhat úplně. Dramaticky se pak zvyšuje podíl nevyhořených spalin, což se projeví kouřením. Tím, že spaliny nevyhoří, snižuje se také účinnost energetického využití paliva a zvýší se znečišování atmosféry. Nízkoenergetický dům potřebuje dodávat obvykle 1-2 kWh tepla. Takto malé množství energie se bohužel nachází pod kritickým spalovacím bodem drtivé většiny kamen. Pod tímto bodem kamna neudrží dostatečnou spalnou teplotu a nedokáží tedy kvalitně spalovat (kouří). Tím se stávají pro vytápění nízkoenergetických domů nevhodnými. Mají-li být přesto použita, bývá řešením externí vodní akumulační nádrž. Do ní se pak odvádí část aktuálně nadbytečného výkonu kamen. Celkové řešení je ale zpravidla složitější, nákladnější, méně účinné, závislé na elektřině (oběhová čerpadla) a objevuje se více poruch (počet prvků, elektronika, koroze kovů, ...). Akumulace do cihel, v případě finské akumulační protiproudé pece, je ve srovnání s vodními zásobníky levnější, spolehlivější (dlouhodobě bezporuchovější) a použitý materiál (cihly, hliněnou maltu ...) je možné opět snadno recyklovat.


Jaká je účinnost těchto protiproudých pecí?Účinnost spalování je kolem 99% (světový rekord stále drží zděné akumulační pece, a to i bez elektronického řízení spalovacího procesu). Účinnost topení je zhruba 80%. Podmínkou je však, stejně jako u jiných topidel, ztápění suchého dřeva a dodržování daných pravidel. Důležité je například uložení dřeva do hranice ve vlastním topeništi a místo zapálení hranice.
Mimo vlhkosti je výhřevnost dřeva závislá na druhu a obsahu pryskyřic. Pokud by mělo dřevo energetický obsah 4 kWh/kg, můžeme počítat s využitelností 3,2 kWh/kg. Příklad - při průměrných tepelných ztrátách rovnajících se 1 kW nám pro pokrytí dodávky tepla na celý den postačí 7,5 kg dřeva (= 24 kWh / 3,2 kWh/kg).
České předpisy nepočítají s takovýmto principem topení. Proto dodržení předpisu o stále pootevřené komínové klapce znamená vyšší tepelné ztráty komínem (i když se v topidle v daném okamžiku netopí, proudí vzduch do komína a odvádí část akumulovaného tepla). Jde zejména o to, aby při nekvalitním spalování (například při dohořívání) nedošlo k otravě obyvatel neshořelým CO. V mnoha státech je vyšší míra informovanosti o principech hoření, často je to dáno i delší tradicí. Zodpovědnost za obsluhu a provoz je přesunuta na provozovatele (vlastníky) zařízení.
Na obrázku je řez starším typem (dnes již překonaným) protiproudé akumulační pece.