Spalování je chemický proces, u kterého dochází k vývinu tepla. U dřeva je definování tohoto procesu poněkud složitější, protože každé dřevo má trochu jiné chemické složení a jinou vlhkost.

V této části jsou uvedeny výhřevnosti různého dřeva a dále tabulky pro přepočet objemových měr dřeva.

Účinné akumulační pece, kterým se někdy říká finské, také potřebují specifické zacházení.

Účinné akumulační pece mají velkou tradici zejména v severských zemích, neboť akumulací eliminují tento nedostatek dřevostaveb.